Μητέρα Ελλάδα, γράφει ο Δεσποτάκης τῆς Δαμητρὸς
Δὲν σοῦ ζητῶ νὰ μ’ ἀγαπᾶς,
μονάχα εἰς τὸ Αἰγαῖον βαρκάδα νὰ μὲ πᾶς.
Ἥλιον ἐλεύθερον θὲ νὰ χαρῶ,
μ’ ἀνέμους καὶ μὲ κύματα εὐωδιαστά νὰ ζῶ.

Δὲν σοῦ ζητῶ ἀσήμια μήτες χρυσά,
μονάχα νὰ ὑμνήσω Ἑλληνικά,
τὴν ὥραν ποὺ χαράζει ὁ Θεός,
εἰς τοὺς Δελφοὺς ἐμπρός του, ὀρθός.

Ζητῶ νὰ ᾿ναι ἡ εὐχή μου ἁγνή,
χάδι θερμὸν εἰς τὰ παιδιά σου·
πὼς κάθε ποὺ τ’ ἀναζητᾶς Ἐσύ,
νὰ ᾿χουν Φωνὴν Ἑλληνικήν.

Δεσποτάκης τῆς Δαμητρὸς
Ἕλλην
5-9-2012